Εκπαίδευση αγροτών

Το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ σας ενημερώνει ότι διοργανώνει άμεσα στην περιοχή σας πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, το οποίο τηρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η Διεύθυνση Προστασία Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013), από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και στο εξής, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, με διάρκεια ισχύος τα 5 έτη, αφορά στα γεωργικά φάρμακα τα οποία είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους.

Σκοπός του προγράμματος

Η αποκτήση από τους ενδιαφερόμενους των απαραίτητων γνώσεων για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και παράλληλα η προετοιμασία τους για τις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού.

Πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων χορηγείται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις.

Το κόστος των παραβόλων των εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 26 Νοεμβρίου 2015: 25 ευρώ

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε με το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ.