Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το ΚΔΒΜ2 ΚΥΒΟΣ προτίθεται να οργανώσει και να υλοποιήσει 2 προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. 36 ωρών  για τη συστάδα:

Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων από τους λογαριασμούς που διαθέτουν στο πληροφοριακό σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2410-554509 και 2410-554503.


1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το ΚΔΒΜ2 ΚΥΒΟΣ προτίθεται να οργανώσει και να υλοποιήσει 2 προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. 36 ωρών το κάθε ένα για τις παρακάτω συστάδες:

Β1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Μετά την υποβολή και κατόπιν εγκρίσεως των προγραμμάτων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2410-554509 και 2410-554503.