Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για 180.342 Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Στόχος

Σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Χρηματοδότηση

Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ Ε034 κωδικός έργου 50548764) και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί εφόσον ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες, από το Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες από 6 κλάδους και πιο συγκεκριμένα σε:

 • Δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και σε ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
 • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
 • Οικονομολόγους / λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
 • Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Ώρες προγράμματος

 • 100 ώρες
 • Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • Ολοκλήρωση έως 31/05/2020

Εκπαιδευτικό επίδομα

 • 600 ευρώ
 • Αναμένεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις
 • Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις.

Αντικείμενα κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης .(SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Συνεργαζόμενο εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης

Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση θα διεξαχθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης https://www.edimitra.gr.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με την επιλογή μίας εκ των δύο διαδικασιών ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

 • Υποβάλει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος την αίτησή του σε ηλεκτρονική μορφή, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), συμπληρώνοντας τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής».
 • Μετά την υποβολή της αίτησης οφείλει να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ).
 • Αποστέλλει στον πάροχο της επιλογής του προτυποποιημένο email με όλα τα αναφερόμενα σε αυτό επισυναπτόμενα στοιχεία και έγγραφα Προτυποποιημένο email (διαδικασία Α)
 • Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 στις 21:30 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

 • Ο ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτεί μέσω της τυποποιημένης εξουσιοδότησης, απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, να συμπληρώσει την αίτηση στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση.
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία μπορούν να αποσταλλούν με email στο info@kivoskek.gr και είναι:
  • Εξουσιοδότηση Εξουσιοδότηση (διαδικασία Β)
  • Αντίγραφο ταυτότητας (2 όψεις) 
  • Εκτύπωση της έναρξης της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου από το taxis
  • Φωτοτυπία IBAN τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από ebanking (να εμφανίζεται πρώτος δικαιούχος ο ωφελούμενος)
  • Σταθερό τηλέφωνο
  • Κινητό τηλέφωνο
  • Email
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • ΤΚ
  • Πόλη
  • Επιλογή αντικειμένου κατάρτισης (3 επιλογές με σειρά προτεραιότητας)
 • Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να εκδηλώσετε τον ενδιαφέρον σας στην ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2410554503 και στο email info@kivoskek.gr.