Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Πληροφορίες προγραμμάτων

  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€ (5€/ώρα κατάρτισης μικτά)
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Πράσινες Δεξιότητες)