«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες»

Πληροφορίες προγραμμάτων

  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 400€ (5€/ώρα κατάρτισης)
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

  • Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Πράσινες Δεξιότητες)