ΝΕΟ Πρόγραμμα Κατάρτισης για Ανέργους και Εργαζομένους στον Τομέα του Τουρισμού / Εκπαιδευτικό Επίδομα 1250€

Η Δράση αφορά 18.000 ωφελούμενους με εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€ και θα αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε
18.000 ωφελούμενους ηλικίας άνω των 18 ετών. Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση των απασχολούμενων
στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

  • 250 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση
  • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και δημόσιο.
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης

Δικαίωμα συμμετοχής

Υποβολή αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων αναμένεται να έχουν φυσικά πρόσωπα – άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί-
που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

(1) Να είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της
Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

(2) Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

(3) Να είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι
τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19,

(4) Να διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την
ειδικότητα κατάρτισης.

(5) Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Σε κάθε κύκλο
κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον
υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Για παράδειγμα όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις: Εστίασης, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Τουριστικά γραφεία, ακτοπλοϊκές εταιρίες, Κέντρα
διασκέδασης, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια κ.α.

 Ειδικότητες προγραμμάτων κατάρτισης

Οι ειδικότητες, για τις οποίες  αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:
 Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες. (250 ώρες)
 Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. (250 ώρες)
 Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη. (250 ώρες)
 Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση. (250 ώρες)
 Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής. (250 ώρες)
 Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA. (250 ώρες)
 Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων. (250 ώρες)

Αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί η επίσημη Πρόσκληση του Έργου με τις απαραίτητες πληροφορίες υλοποίησης κατάρτισης.