ΛΑΕΚ 1-25

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25)» Σκοπός των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι), το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ πρόκειται να υλοποιηθούν τα αντίστοιχα προγράμματα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-25.

Περισσότερα