Skip to content
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ, είναι ιδιωτικός φορέας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα στο χώρο της Επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει τις υπηρεσίες του επενδύοντας στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της Ελληνικής περιφέρειας. Με έδρα τη Λάρισα  αλλά και μέσω των συνεργασιών που έχει αναπτύξει με άλλα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, είναι σε θέση να προσφέρει υψηλού βαθμού εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανέργους ή άτομα απειλούμενα από την ανεργία. Αναλυτικότερα:

Το Κέντρο μας

Οργάνωση, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους με την αξιοποίηση των παρεμβάσεων του Κ.Π.Σ.

 • Πρόγραμμα  Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΟΑΕΔ).
 • Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Υπουργείο Εργασίας).
 • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25).
 • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0, 24%).
 • Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες.
 • Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε.
 • Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης.
 • Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης.
 • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κίνητρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
 • Προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ.
 • Προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ειδικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οργάνωση και Υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους, απειλούμενους από ανεργία και ειδικές κατηγορίες που υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ε.Π. Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση
 • Ε.Π. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας
 • Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα

Προώθηση στην απασχόληση

Παροχή Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για την εξεύρεση θέσεων απασχόλησης ή βοήθεια για την εξεύρεση πόρων και εργαλείων για την αυτοαπασχόληση ή ανάληψη επιχειρηματικής δράσης στους συμμετέχοντες ανέργους των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Συμβουλευτική Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Ανθρώπινων Πόρων

 • Οργάνωση Ερευνών και Μελετών στον τομέα των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Οργάνωση και εκπόνηση Μελετών για την ανάπτυξη, διαχείριση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Ανοικτή εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εξεύρεση Διακρατικών Συνεργασιών
 • Ένταξη σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εξεύρεση Ανθρώπινου Δυναμικού

Παροχή υπηρεσιών δωρεάν διαμεσολάβησης στους αποφοίτους των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την κάλυψη των ζητούμενων θέσεων απασχόλησης.

Συμβουλευτική Καριέρας

Παροχή Ατομικής ή και Ομαδικής Συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης της επαγγελματικής καριέρας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων κατάρτισης.

Πολιτική Ποιότητας

Το Κε.Δι.Β.Μ.2 ΚΥΒΟΣ προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του, εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής: Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση από Απόσταση.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος η διοίκηση του κέντρου έχει αναλάβει τη δέσμευση:

 • Να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Να αναπτύσσει ευέλικτα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.
 • Να θέτει, να τεκμηριώνει και να ανασκοπεί αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς για την ποιότητα.
 • Να μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας από όλο το προσωπικό έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
 • Να αναπτύσσει και να διατηρεί άριστη υποδομή και υψηλού επιπέδου στελεχικό δυναμικό.